Hakkımızda

Öğrenme ve öğretme süreci birbirini besleyen dinamik bir döngüdür. Bu döngünün verimli olması mevcut bilgi ve kişisel tecrübelerin doğru şekilde paylaşılmasına bağlıdır.

Rinoloji ve cerrahisi, fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi ile ilgili tüm problemleri içerir (burun estetiği, septum ve konka cerrahisi, nazal valv cerrahisi, septum perforasyonu tamiri, endoskopik sinüs cerrahisi gibi). Bütün bu konular toplantılar zincirinde zamanı geldikçe detaylı ele alınacaktır.

“Rinoplasti Felsefesi ve Canlı Cerrahi” eğitim programının amacı rinoplastide karmaşıklığın sadeleştirilerek tekniklerin altında yatan temel felsefenin anlaşılmasını sağlamaktır. Eğitim programında genç cerrahlarla rinoplastide doğru yaklaşımın temelleri, tecrübeli cerrahlarla da güncel bilgiler, tartışmalı konular ve ileri teknikler ele alınacaktır. Cerrahi videolar eşliğinde ve canlı cerrahiler ile de vakalar üzerinde rinoplasti felsefesi tartışılacaktır.

Bazı sorular cevaplardan daha değerlidir; bu nedenle bilgi alışverişinde verimliliği artırmak amacıyla toplantı interaktif olarak planlanmıştır. Eğitim programında katılımcıların zihinlerindeki sorulara cevap bularak yeni sorular sormasının rinoplastiye bakış açımızı geliştireceğine inanıyoruz.

 Dr. Taşkın Yücel –  Dr. Eren Taştan

In the world associated with the watchmaking arena there are rolex replica only handful of which offer so much that "finesse".